મોજ

આજે ગાંધી જ્યંતી ના દિવસે…

આજે આપણા રાષ્ટ્ર્પિતા એવા મહાત્મા ગાંધી બાપુ નો જન્મ દીવસ છે. ગાંધી બાપુ વિશે તો આપણે બાધા જાણીયે જ છિયે અને આજે આખો દિવસ ન્યુઝ ચેનલ પર પણ ગાંધીબાપુ...
Continue Reading »
મોજ

એક બહેન તો હોવી જ જોઈએ…..

એક બહેન તો હોવી જ જોઈએ….. જેની સામે તમે ઘરમાં  જોહુકમી કરી શકો જેને હાલતા ચાલતા ટપલા મારી હેરાન કરી શકો જેની જીદો અટકાવી, તમારૂ ધાર્યું કરાવી તમે તમારા...
Continue Reading »
મોજ

હળવે હૈયે

એકવાર રવિવારની સાંજે બેઠા બેઠા ચ્હા પીતા હતા ત્યાં શ્રીમતીજીએ વાત છેડી, કહે, ” સાંભળ્યું? આ સામેવાળા સરલાબેન અને કાન્તીભાઈ આવતા મહીને અમેરિકા ફરવા જવાના છે . બાજુવાળા કાંતાબેન...
Continue Reading »
મોજ

ધાગડિયા બલુન કંપની

ગોદડિયા ચોરાની બેઠક જામી છે . મેઘરાજા કોપાયમાન થયા હોય તેવી રીતે અનહદ વર્ષાધાર જળ વરસાવી રહ્યા છે. ઉતરાખંડ નોંધારાખંડ બની ગયો હોય તેવી દશા થઇ છે. નેતાઓ ગબ્બરસિંહની...
Continue Reading »
મોજ

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ – ૨૦૧૩

આજે ગુજરાત સ્થાપના દિવસ – ૨૦૧૩ છે. ચાલો સાથે ગુજરાતી ભાઇઓ સાથે  મળી ને ઉજવીયે આપણા ગુજરાત નો સ્થાપના દિવસ. શું તમે સાચા ગુજરાતી છો? શું તમે ગુજરાતી હોવાનુ  ગૌરવ અનુભવો છો?...
Continue Reading »
મોજ

અરે વાહ, હું ગુજરાત છું!

આ ગુજરાત છે……. જેના મેળામાં રાજુડીનો ને’ડો લાગે છે એ ગુજરાત. જયાં રૂપની પૂનમ પાછળ પાગલ થઇ અફીણી આંખના ગીતો ઘોળાય છે, એ ગુજરાત. ઘોલર મરચાંના લાલ હિંગોળક રંગનું...
Continue Reading »