Kutch Darshan Gujarati Devotional Songs

Kutch DarshanWatch Kutch Darshan – Full – Gujarati Devotional Songs. Singers : Arvind Barot, Bhavna Rana, Mathur Kanjaria, Sangram Sama, Lalita Ghodadra, Sharifa Bai. Director : Hasan Malek, Chetan Doshi. Editing : Manoj Parekh. Producer : Asha Parekh. Listen to these various devotional songs from the album ‘Kutch Darshan’ and enjoy.