જો તમે ગુજરાતી મનોરંજન ના ચાહક હોય અને તમરા માં પણ કોઇ એવો જ ફનકાર છુપાયેલો હોય તો અમે તમને મોકો આપિશુ આ વેબસાઇટ પર મનોરંજન પિરસવા નો. તો આવો અને નિચેનુ ફોર્મ ભરી ને જોક્સ, વાર્તા, કવિતા, ગિતો, સાયરી, કે બિજુ કઇ પણ જે ફન ગુજરાતી ના વાંચકો ને પસંદ આવે તેવુ સાહિત્ય અમને મોકલિ આપો.

તમારિ માહિતી તમારા નામથી જ પ્રકાશિત થશે.

નિયમિત સામગ્રિ મોકલનાર ને અમે બનાવીશુ આ વેબસાઇટ ના નિયમિત લેખક.

તમે YouTube વિડિયો કે એવા બિજા કોઇ વિડિયો અને ગિતો એડ કરી શકો છો. એડ કરવા માટે સામગ્રિ નુ URL (વેબસાઇટ એડ્રેશ) જોડવુ જરુરી છે.

(લખવા ની ભાષા બદલવા માટે f12 દબાવો)

તમારું નામ (જરૂરી છે)

તમારુ ઇમેઇલ (જરૂરી છે)

શીર્ષક

સામગ્રી (ટુચકાઓ, કવિતા, ગીતો, નાટક, ફિલ્મો, વગેરે...)

નીચે દેખાતો શબ્દ નાખો.
captcha